Yuxuda yağış görməyin yuxuyozması
Yuxuda yağış görmək xeyirli əlamətdir. Bolluq və bərəkət rəmzidir. Yuxu haqqında sizə ətraflı məlumatı təqdim edirik. Yuxuda yağış görən şəxsin ruhu rahatlayar, hüzur, xoşbəxtlik, fərahlıq tapar. Səhhəti yaxşılaşar, qarşısına yaxşı qismət çıxar. Yuxuda yağış görməyin müxtəlif şəkildə yozmaları mövcuddur.
Yuxuda yağış yağdığını görmək

Yuxuda yağış yağdığını görmək yaxşı qismətlərə, sıxıntıların yox olacağına, xəstəlikdən sağalmağa işarədir. Yuxu sahibinin işində yaşanan durğunluğun aradan qalxacağı, uğradığı zərərdən tədricən çıxacağı anlamına gəlir. Bəzən bu cür yuxu insana vəd olunan bir şeyin yerinə yetiriləcəyi ilə əlaqələndirilir.

Yuxuda yağışın hər yerə yağması

Ümid üzülən nəyinsə canlanmasına, xeyir, bərəkət və nemətə, kədər və borcdan qurtuluşa dəlalət edir. Bu cür yuxu sahibi sıxıntısız, gözəl anlar yaşayar. Yağış kədərdən xilas olmağa işarədir.

Yuxuda yağışın üzərinə yağmağı

Yuxuda yağışın üzərinə yağmağı

Yuxuda üzərinə yağış yağdığını görən şəxsin kürəyi yerə gəlməz, hər arzusu reallaşar, sağlamlığı və sevinci qaydasında olar.

Yuxuda yağışda gəzmək

Yuxuda yağışda gəzmək

Yuxuda yağışda gəzmək çətin günlərdən Allahın köməyilə xilas olmaq, ağlayan gözlərin yenidən gülməsi, xəstəlikdən sağalmaq əlamətidir.

Yuxuda çiskin görmək

Yuxuda çiskin görmək

Xəstəlikdən sağalmaq, problemlərdən qurtulmaq kimi yozulur. Bu yuxu əsasən müxtəlif problemlərlə üzləşən insanlar üçün rahatlamaq, inanmaq əlaməti hesab edilir. Yağış öz məhləsinə və ya evinə yağırsa, orada yaşayan hər kəs xeyir tapar.

Yuxuda şimşək çaxmağı və yağış yağmağı

Yuxuda şimşək çaxmağı və yağış yağmağı

Yuxu sahibinin sevindirici xəbər alacağına, yaxınlar və dostların sürprizi ilə qarşılaşacağına, gözəl hadisələrin bir-birini əvəz edəcəyinə işarədir.

Yuxuda leysan yağış görmək

Yuxuda leysan yağış görmək

Yuxuda leysan görmək bolluq, bərəkət və ucuzluğa dəlalət edir. Yuxu sahibinin özü və ailəsi böyük qismət qazanar, işləri qaydasında gedər, qazancı artar.

Yuxuda yağış damlalarına toxunmaq

Yuxuda yağış damlalarına toxunmaq

Belə yuxu sahibi hansı işdən qorxursa, o işi etdikdən sonra xeyir tapar. Yuxuda yağış suyu içən şəxs xəstəlikdən sağalar. Yuxuda yağış suyu ilə yuyunan insan bütün qayğılardan xilas olar,xəstəliklərdən sağalar və maddi cəhətdən inkişaf edər.

Yuxuda yağışın təkcə bir yerə yağması

Yuxuda yağışın təkcə bir yerə yağması

Yuxuda yağışın sadəcə olaraq bir yerə yağması həmin yerdəki insanlara pislik ediləcəyi kimi yozulur. Bəzən isə bu yuxu həmin yerdə yaxşı olayların yaşanacağı, insanların hüzur tapacağı ilə əlaqələndirilir.

Yuxuda yağışın öz evinə yağdığını görmək

Yuxuda yağışın öz evinə yağdığını görmək

Yağışın təkcə öz evinə yağdığını görmək mənfəət, xeyir və yaxşılığa işarədir. Yağışın selə çevrildiyini, ağacları kökündən çıxardığını görmək həmin ərazidə olacaq fitnə-fəsadlardan xəbər verir.

Yuxuda yağışın səsini eşitmək

Belə yuxu sahibi cəmiyyətdə sayılıb-seçilən şəxsə çevilər. Ümumiyyətlə, yaxşı yuxu hesab olunur. İnsanlar arasında hörmət qazanmağa, yüksək mövqe sahibi olmağa dəlalət edir.

Yuxuda yağışda islanmaq

Yuxuda yağışda islanmaq

Yuxuda yağışda islanmaq iş həyatındakı uğursuzluğun sona çatacağına, maddi sıxıntılardan qurtuluşa, bolluq və bərəkətə işarədir. Müalicəsi çətin hesab olunan xəstəlikdən sağalmaq kimi də yozulur.

https://www.ilk.az
Yuxuda yağış görməyin yuxuyozması Yuxuda yağış görmək xeyirli əlamətdir. Bolluq və bərəkət rəmzidir. Yuxu haqqında sizə ətraflı məlumatı təqdim edirik. Yuxuda yağış görən şəxsin ruhu rahatlayar, hüzur, xoşbəxtlik, fərahlıq tapar. Səhhəti yaxşılaşar, qarşısına yaxşı qismət çıxar. Yuxuda yağış görməyin müxtəlif şəkildə yozmaları mövcuddur. Yuxuda yağış yağdığını görmək Yuxuda yağış yağdığını görmək yaxşı qismətlərə, sıxıntıların yox olacağına, xəstəlikdən sağalmağa işarədir. Yuxu sahibinin işində yaşanan durğunluğun aradan qalxacağı, uğradığı zərərdən tədricən çıxacağı anlamına gəlir. Bəzən bu cür yuxu insana vəd olunan bir şeyin yerinə yetiriləcəyi ilə əlaqələndirilir. Yuxuda yağışın hər yerə yağması Ümid üzülən nəyinsə canlanmasına, xeyir, bərəkət və nemətə, kədər və borcdan qurtuluşa dəlalət edir. Bu cür yuxu sahibi sıxıntısız, gözəl anlar yaşayar. Yağış kədərdən xilas olmağa işarədir. Yuxuda yağışın üzərinə yağmağı Yuxuda yağışın üzərinə yağmağı Yuxuda üzərinə yağış yağdığını görən şəxsin kürəyi yerə gəlməz, hər arzusu reallaşar, sağlamlığı və sevinci qaydasında olar. Yuxuda yağışda gəzmək Yuxuda yağışda gəzmək Yuxuda yağışda gəzmək çətin günlərdən Allahın köməyilə xilas olmaq, ağlayan gözlərin yenidən gülməsi, xəstəlikdən sağalmaq əlamətidir. Yuxuda çiskin görmək Yuxuda çiskin görmək Xəstəlikdən sağalmaq, problemlərdən qurtulmaq kimi yozulur. Bu yuxu əsasən müxtəlif problemlərlə üzləşən insanlar üçün rahatlamaq, inanmaq əlaməti hesab edilir. Yağış öz məhləsinə və ya evinə yağırsa, orada yaşayan hər kəs xeyir tapar. Yuxuda şimşək çaxmağı və yağış yağmağı Yuxuda şimşək çaxmağı və yağış yağmağı Yuxu sahibinin sevindirici xəbər alacağına, yaxınlar və dostların sürprizi ilə qarşılaşacağına, gözəl hadisələrin bir-birini əvəz edəcəyinə işarədir. Yuxuda leysan yağış görmək Yuxuda leysan yağış görmək Yuxuda leysan görmək bolluq, bərəkət və ucuzluğa dəlalət edir. Yuxu sahibinin özü və ailəsi böyük qismət qazanar, işləri qaydasında gedər, qazancı artar. Yuxuda yağış damlalarına toxunmaq Yuxuda yağış damlalarına toxunmaq Belə yuxu sahibi hansı işdən qorxursa, o işi etdikdən sonra xeyir tapar. Yuxuda yağış suyu içən şəxs xəstəlikdən sağalar. Yuxuda yağış suyu ilə yuyunan insan bütün qayğılardan xilas olar,xəstəliklərdən sağalar və maddi cəhətdən inkişaf edər. Yuxuda yağışın təkcə bir yerə yağması Yuxuda yağışın təkcə bir yerə yağması Yuxuda yağışın sadəcə olaraq bir yerə yağması həmin yerdəki insanlara pislik ediləcəyi kimi yozulur. Bəzən isə bu yuxu həmin yerdə yaxşı olayların yaşanacağı, insanların hüzur tapacağı ilə əlaqələndirilir. Yuxuda yağışın öz evinə yağdığını görmək Yuxuda yağışın öz evinə yağdığını görmək Yağışın təkcə öz evinə yağdığını görmək mənfəət, xeyir və yaxşılığa işarədir. Yağışın selə çevrildiyini, ağacları kökündən çıxardığını görmək həmin ərazidə olacaq fitnə-fəsadlardan xəbər verir. Yuxuda yağışın səsini eşitmək Belə yuxu sahibi cəmiyyətdə sayılıb-seçilən şəxsə çevilər. Ümumiyyətlə, yaxşı yuxu hesab olunur. İnsanlar arasında hörmət qazanmağa, yüksək mövqe sahibi olmağa dəlalət edir. Yuxuda yağışda islanmaq Yuxuda yağışda islanmaq Yuxuda yağışda islanmaq iş həyatındakı uğursuzluğun sona çatacağına, maddi sıxıntılardan qurtuluşa, bolluq və bərəkətə işarədir. Müalicəsi çətin hesab olunan xəstəlikdən sağalmaq kimi də yozulur. https://www.ilk.az
0 Comments 0 Shares
ILK-10